Cry, Thương Về Em (Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Việt])

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt


Phút giây ngày biết yêu ngồi thao thức bao đêm dài, hỡi em em về nơi chốn nào những khi mình có nhau tình say đắm không âu sầu, ước mơ trọn đời yêu mãi hoài và lòng này thầm nhớ thương về em Cry Cry Cry….