Con Quốc Việt Nam (Trầm Tử Thiêng)
Tác giả: Trầm Tử Thiêng

Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm
Từ khi từ khi quốc kêu điêu tàn, thương người ở tận biên ngàn
Thương người đi người đi con quốc kêu vào hạ năm nào
Ơi chàng chiến sĩ Việt Nam

Con quốc sầu an đêm nao than vắn thở dài
Từ khi từ khi quốc sinh ra đời, cha thì ở tận biển trời
Hỡi người đi còn đi sông núi ơi biền biệt xa rời
Thương đời con quốc lẻ loi

Quốc kêu quốc kêu vào hạ sang thu, vào đông sang xuân
Sầu ôm lá đổ trên nguồn, lá đổ trên nguồn
Tội tình tội tình ai bao tháng năm thù hận chưa mòn
Ơi chàng chiến sĩ Việt Nam

Con quốc ca rằng bom nổ đạn bay
Mười năm mười năm lửa hai mươi tròn
Thương đời bão nổi mưa cồn
Ơi người đi người đi con quốc kêu vời vợi tâm hồn
Thương đời chiến sĩ Việt Nam