CON ĐƯỜNG XƯA TA ĐI (Nhạc Nhạc Con Đường Xưa Em Đi, lời Thầy Pháp Hòa)
Tác giả: Nhạc Nhạc Con Đường Xưa Em Đi, lời Thầy Pháp Hòa

Con đường xa ta đi, nguyện dâng hết cuộc đời, hóa độ bao thế nhân
Dù đường lắm gian nguy, nhưng ta bền ý chí, ngại ngùng going gió chi
Những mùa trăng nên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ
Tách trà hương khói bay
Gió nhẹ trang kinh thơ, thắm bao lòng sống mơ, hỏi còn vương vấn chi?

Ai ơi! Nghìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi, ta nguyện tu suốt đời
Nơi đây, chẳng có đau thương, xin nhắn đôi lời, mình còn khắc ghi hoài

Ai ơi! chiếc áo khi xưa, mình đã huy hoàng, được bàn tay chính Thầy,
Trao ta, trao hết ân tình.
Tình đến bao giờ, dặn lòng ta phải nhớ, con đường xưa ta đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh

Ta quyết độ chúng sanh
Đến bờ Vui mới thôi.
Ghi một đêm trăng thanh
Ta quyết độ chúng sanh
Đến bờ Vui mới thôi.