Chuyện Ở Nhà Bé (Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Đào Xuân Mai)

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Đào Xuân Mai


Có chú chuột bằng bông
Bé đánh rơi góc bếp
Thế là chị mèo mướp
Đứng chống nạnh rồi la

Thằng chuột to gan kia
Sao dám vào ăn vụng
Chú cún con thấy động
Vùng dậy hỏi đâu đâu?

Thấy chuyện buồn cười quá
Ngồi vẫy đuôi rung râu
Thấy chuyện buồn cười quá
Ngồi vẫy đuôi rung râu