Chúa Đã Cứu-độ Chúng Con (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

...
Lạy Chúa ...Chúa Ơi ...Chúa đã Nhục /Cực thân xuống / trên Trần gían..
Lạy Chúa ...Chúa Ơi Chúa đã chịu Khổ nạn/Bỏ mạng vì Con người ...
/ trên Trần thế...

CHÚA ĐÃ CHỊU / CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ
VÌ NGÀI YÊU THƯƠNG / TỘI LỖI CHÚNG TA...

Máu Ngài đã đổ ra .... để rửa sạch tội lỗi ...
Máu Ngài đã đổ ra ....minh chứng cho Tình Yêu 1/
Máu NgÀI đã đổ ra ....để cứu rỗi cho Trần- gian /...Con người /Nhân- loại .../ 4 lần

Để cứu rỗi tất cà.../ chúng ta ....

,,,,,,,để minh ..chứng cho Tình....yêu/ ....../ Fine

Ns Hoàng Minh Dan