Chỉ Còn Biển Thôi (Nguyễn Đình Thẩm)
Tác giả: Nguyễn Đình Thẩm

Biển ơi, ơi biển xanh rờn
Ta buồn sao lại sóng còn đùa vui
Bỏ ta, bỏ ta nàng lấy chồng rồi
Bỏ ta, nàng lại theo người đàng xa

Biển ơi, biển có biết không?
Lòng ta đã hứa thủy chung trọn đời
Mà sao, mà sao nàng lại không yêu
Chê ta nghề biển ...
Hồn treo, hồn treo cột buồm

Biển ơi, ơi biển ta buồn
Ta bơ vơ, ta cô đơn, biết chỉ còn
Chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi
Chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi
Biển ơi