Bé Thương Ông Địa (Vũ Hoàng)
Tác giả: Vũ Hoàng

Ơi ông địa có cái bụng ngộ ghê,
Cầm cái quạt ông nhảy múa say mê.
Ơi ông địa có gương mặt thật duyên
Ông mãi cười như không biết mõi miệng.
Đi xem múa lân hay là xem múa rồng,
Em thích nhất ông địa vì ông địa rất vui.
Ông địa không dám trèo cao như lân như rồng.
Ông đứng múa dưới đường trông mặt thấy mà thương.