LK Gà Trống & Mèo Con & Cún Con
Tác giả: Chưa Biết

Nhà em có con gà trống, mèo con, và cún con
gà trống gáy ò ó o, mèo con luôn rình bắt chuột
cún con canh gác nhà...

Là con mèo, kêu meo meo
ai khóc mếu là con mèo
ngoan như bé là búp bê

Một con mèo ra bờ sông
Meo, này chớ xuống sông
một con mèo ra bờ ao
Meo, này chớ xuống ao
em cũng không ra gần sông
em cũng không ra gần ao
kẽo ngã nhào...

lêu lêu rửa mặt như mèo
xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu
khăn mặt đâu mà ngồi liếp láp
đau mắt rồi lại khóc meo meo

Mèo con ra vại nước
bàn chân nó vuốt vuốt
xoa mấy sợi râu cước
rồi vào trong bếp tro
vì sao con mèo rửa mặt
vì sợ đau mắt
không ai dám đến gần mèo...

Con gà trống
có ca'i mào đỏ
chân có cựa
gà trống gáy
ò ó o
gà trống gáy
ò ó o