Con Công
Tác giả: Chưa Biết

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó gập đầu vào
Nó xòe cánh ra...