Trăng Thu Dạ Khúc
Tác giả: Chưa Biết

Máu loang giáp .....trụ vượt trùng vây ta đến đây. Cô Tô thành đổ nát điêu tàn, còn chi đâu nữa mộng bá vương đạp trên xác giặc ta tìm gặp nhau khoảnh khắc thôi.
Quân vương ơi ! Trở lại làm gì, phía sau quân Việt hò reo tiến đến đây.