Tô Châu Dạ Khúc
Tác giả: Chưa Biết

Ánh chiều chập chờn khuất xa
Khói lam ngất ngây khắp muôn nơi
Lướt qua ngàn cây.

Ngoài thôn xa tiếng tiêu dịu dàng
Dăm bé yêu đánh trâu về làng
Gánh nặng là đà ngoài đê
Vài thôn nữ cũng cười vui
Đường thắm tình quê.

Hoa ngát hương đua nhau
Tô đời tươi thắm cho
Khắp muôn loài nguồn sống
Ánh nắng rơi rơi khắp thôn
Khắp miền rộn ràng niềm vui.