Tại ai(hợp âm)

Tác giả:


Intro: [Dm][F]-[Dm][Gm]-[C][A]-[G][C]-[E7][A][Dm]-[A7][Dm]

1. Không biết tại [Dm] ai cho tình mình ngang [F] trái?
Không biết tại [Dm] ai cho tình mình trái [Gm] ngang?
Không biết tại [C] ai, không biết tại [A7] ai?
Tại anh không biết [Edim] chìu hay tại [E7] em không thích [A7] anh?

2. Không biết tại [Dm] ai hay tại không duyên [F] số?
Không biết tại [Dm] ai hay tại chưa biết [Gm] yêu?
Không biết tại [C] ai, không biết tại [A7] ai?
Tại anh không khéo [Edim] lời, hay tại [A7] em hay dỗi [Dm] hờn?

ĐK: Tại [Dm] anh hay là tại [Bb] em? Tại [Gm] em [C] hay là tại [F] anh?
Tại người đưa [Bb] thư vô duyên, [C] tại người mang [F] tin
Đàn ngang phím [A7] chùng, bài ca [Dm] lỡ làng!

3. Không biết tại [Dm] ai, hay tại đời ngăn [F] cấm?
Không biết tại [Dm] ai, hay tại ai cấm [Gm] ngăn?
Không biết tại [C] ai, Không biết tại [A7] ai?
Tại ai gây chán [Edim] chường? tại [A7] ai hai đứa [Dm] buồn?