Sắc Ngọc Ngà - Hữu Trí (RAP)

Tác giả: Hữu Trí


Lụa là xa hoa
Tiếng vang em ngọc ngà
Em trót đem lòng
Thương anh mặc bao khó khăn

Còn anh thương em
Sắc son chỉ một lòng
Anh ước được cùng em
Bước qua cầu vồng

Vì mẹ cha thương em
Gả em cho một người
Anh ta vốn giàu xa hoa
Lầu tía gác son

Giờ còn đâu câu ca
Khuất xa trong chiều tà
Ngậm ngùi che khăn
Nghe theo mẹ cha lên kiệu hoa

Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiệu hoa người ta chúc mừng

Chỉ mong cả đời em an vui
Khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly
Ngày người đi héo hon nụ hồng

Cố nhân cúi mặt quay lưng đi
Bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa từng bừng rền vang
Lời ai thở than càng đau đớn lòng

Kiếp này chẳng thể ở bên em
Kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên
Thôi đành hẹn người một đời sau

***[RAP]***
Nàng là hương hoa
Mang tấm thân đài các
Em lấy lòng thương ta
Chỉ biết đàn và ngồi hát
Xuất giá đi theo chồng
Cha mẹ vui như tổ đãi
Nhưng mà ai nào đâu ngờ biết
Lòng em tơ vương nhiều khổ ải
Em bước trên lụa là
Sống trong ngọc ngà
Tính em thật thà
Có pha đôi chút nét điệu đà
Nhưng vì mẹ cha
Bắt ta rời xa
Em đi làm dâu người ta
Mang về phương xa
Tặng cho em về câu ca
Cho dù phải làm lâu la
Để được bên cạnh nàng Laura
Biết tìm ở đâu ra
Một đôi mắt tựa Châu Pha
Nay diều hâu tha
Đi mất hạt châu sa
Ngày mai là dâu qua
Bên đàng trai lùa trâu ra
Đời anh thì bôn ba
Còn người ta thì xa hoa
Từng thề trọn đời bên nhau
Giờ toàn thương đau về sau
***[/RAP]***

Vì mẹ cha thương em
Gả em cho một người
Anh ta vốn giàu xa hoa
Lầu tía gác son

Giờ còn đâu câu ca
Khuất xa trong chiều tà
Ngậm ngùi che khăn
Em theo mẹ cha lên kiệu hoa

Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiệu hoa người ta chúc mừng

Chỉ mong cả đời em an vui
Khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly
Ngày người đi héo hon nụ hồng

Cố nhân cúi mặt quay lưng đi
Bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa từng bừng rền vang
Lời ai thở than càng đau đớn lòng

Kiếp này chẳng thể ở bên em
Kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên
Thôi đành hẹn người một đời sau

Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiệu hoa người ta chúc mừng

Chỉ mong cả đời em an vui
Khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly
Ngày người đi héo hon nụ hồng

Cố nhân cúi mặt quay lưng đi
Bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa từng bừng rền vang
Lời ai thở than càng đau đớn lòng

Kiếp này chẳng thể ở bên em
Kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên
Thôi đành hẹn người một đời sau