Sắc Ngọc Ngà - Hữu Trí (Không RAP)

Tác giả: Hữu Trí


Lụa là xa hoa
Tiếng vang em ngọc ngà
Em trót đem lòng
Thương anh mặc bao khó khăn

Còn anh thương em
Sắc son chỉ một lòng
Anh ước được cùng em
Bước qua cầu vồng

Vì mẹ cha thương em
Gả em cho một người
Anh ta vốn giàu xa hoa
Lầu tía gác son

Giờ còn đâu câu ca
Khuất xa trong chiều tà
Ngậm ngùi che khăn
Nghe theo mẹ cha lên kiệu hoa

Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiệu hoa người ta chúc mừng

Chỉ mong cả đời em an vui
Khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly
Ngày người đi héo hon nụ hồng

Cố nhân cúi mặt quay lưng đi
Bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa từng bừng rền vang
Lời ai thở than càng đau đớn lòng

Kiếp này chẳng thể ở bên em
Kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên
Thôi đành hẹn người một đời sau

---

Vì mẹ cha thương em
Gả em cho một người
Anh ta vốn giàu xa hoa
Lầu tía gác son

Giờ còn đâu câu ca
Khuất xa trong chiều tà
Ngậm ngùi che khăn
Em theo mẹ cha lên kiệu hoa

Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiệu hoa người ta chúc mừng

Chỉ mong cả đời em an vui
Khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly
Ngày người đi héo hon nụ hồng

Cố nhân cúi mặt quay lưng đi
Bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa từng bừng rền vang
Lời ai thở than càng đau đớn lòng

Kiếp này chẳng thể ở bên em
Kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên
Thôi đành hẹn người một đời sau

Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiệu hoa người ta chúc mừng

Chỉ mong cả đời em an vui
Khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly
Ngày người đi héo hon nụ hồng

Cố nhân cúi mặt quay lưng đi
Bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa từng bừng rền vang
Lời ai thở than càng đau đớn lòng

Kiếp này chẳng thể ở bên em
Kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên
Thôi đành hẹn người một đời sau