Những chiếc lá úa (Nhìn chiếc lá úa)(hợp âm)

Tác giả:


1. [Dm] Lìa cành lá [Gm] úa [C] tả tơi nhảy [F] múa
[Bb] Rụng ngập đầy [Gm] sân [A7] gợi sầu thi [Dm] nhân
Nhìn tàu lá [Gm] úa [C] lòng buồn tê [Am] tái
[Bb] Gợi hình ảnh [Gm] xưa [A7] đã khuất xa [Dm] rồi

ĐK1: Kỷ niệm [A7] cũ đành mất
Người năm [Dm] xưa ơi! nay về nơi [Gm] đâu?
[C] Đàn khóc canh [F] thâu
Mùa lá [Gm] úa nhắc lại bao [A7] ngày sống [Dm] say sưa
Ngày [Gm] đó ta [A7] cùng say tình [Dm] ơi

2. [Dm] Lìa cành lá [Gm] úa [C] tả tơi nhảy [F] múa
[Bb] Để vào lòng [Gm] tôi [A7] nụ cười lả [Dm] lơi
Nhìn vào chiếc [Gm][C] kỷ niệm năm [F]
[Bb] Lại ngập đầy [Gm] sân [A7] người cũ đâu [Dm] rồi?

ĐK 2: Tìm đâu [A7] thấy hình bóng
Người năm [Dm] xưa ơi! nay về nơi [Gm] đâu?
[C] Thổn thức canh [F] thâu
[Bb] Màu lá [Gm] úa rơi âm [A7] thầm xuốnh đôi [Dm] vai
Tìm [Gm] đâu thu năm [A7] nào bên người [Dm] yêu