Mưa rơi trên phiến tình ta(hợp âm)

Tác giả:


Mưa ân [Em] sủng hát lời buồn [C] thánh
Tóc em [B7] dài buông hết [Em] sợi tương tư
Buổi chiều bên vườn ngai [E7] ngái mùi hương ngọc [Am] lan
Mắt nhớ [B] ai sao tê màu biển [B7] tái.

Mưa của [Em] em, [B7] bờ [C] tóc của [Em] em
Ngày [Am] tháng và hương thơm em
Ngày [B7] tháng còn hương [C] thơm em
Phố nhớ, chiều mây [B7] nhớ
Tiếng ngựa [Am] thồ vọng [Em] nhớ
Nhớ nhớ tình [D] thơ
Nhớ [G] nhớ tình [C] thơ, nhớ ngày [B7]

* [Am] Chầm chậm giọt mưa ngây
Rơi rơi trên [B7] phiến tình ta thê [Em] thiết [Am]
Chầm chậm giọt mưa ngây
Rơi rơi trên [B7] phiến tình ta thê [Em] thiết.