Lý Con Sáo & Trăng Thu Dạ Khúc
Tác giả: Chưa Biết

Ôi... nếu như...
Chẳng phải duyên nợ ba sinh...
Thì ta nào quen nhau
Cho đôi tim...tình ái dâng trào
Trong giây phút í ban đầu...
Nghe dạt dào tim yêu đắm say,
men ái ân ngất ngây bờ môi
Nguyện với lòng từ nay có đôi
Dẫu đắng cay vẫn không rời nhau

Nhưng... ai hay
Nghịch cảnh phủ phàng trái ngang...
Đành đôi ngã ly tan ơ
Người Chân mây, kẻ tận khơi nào
Cho lệ đẫm nghẹn ngào...

Ôi cuộc đời đâu như ước mơ
Cho nhớ nhung ray rứt tâm can
Đành ngậm ngùi đôi tim cách xa
Yêu thiết tha chẳng được gần nhau.

Xót.... đau ly biệt,
duyên tình từ nay...dỡ.. dang
Oanh yến đôi đàng...
Thương nhớ cũng đành...
Vùi chôn hết những ước.. mơ...
Tơ duyên đứt đoạn.
Chuyện đời hợp tan như khói mây...

Con tạo vần xoay...
Cay đắng đoạn trường...
Tiếc thương khóc hận
Thôi đành từ đây...rẽ...phân.