Trăng Thu Dạ Khúc (Cổ) (Cổ Nhạc)
Tác giả: Cổ Nhạc

1. Bến (-) xưa gió lộng con đò trôi theo bóng mây (-)
2. Nâng chung rượu đầy (-) ông lão lặng buồn (-)
3. Nhìn trời hiu quạnh bạc màu sương (-)
4. Chứa chan kỷ niệm theo thời gian con nước trôi (-)
5. Bèo dạt xa xôi (-) sóng vỗ đôi bờ (-)
6. Dấu xưa rêu lạnh chỉ còn vương trong giấc mơ