Tắt Đèn (Only C)
Tác giả: Only C

Lời yêu thương hôm qua em đã trao đã trao
Cho con tim anh thật hạnh phúc
Nụ cười em xinh hơn bao ánh dương ánh dương
Khắc lên cho tôi là tên em

Làn gió về lạnh buốt hồn làm con tim anh tái tê
Có lẽ hôm qua anh đã mơ
Mà bây giờ nào có ngờ tình yêu trong tôi đã vỡ
Ai cho tôi biết đây.

Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giã dối với tôi bao nhiêu lâu nay
Em.....Em....Em ....Em.
Giờ này tắt đèn thì mới biết nụ cười người giã dối với tôi bao nhiêu lâu nay
Em.....Em....Em ....đã mang cơn mơ tôi đi