Saigon Mưa Rơi …đêm Nay (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Saigon Đêm nay mưa rơi ngoài Phố …/ tầm tã…
Saigon đêm nay mưa rơi khắp bầu trời …/ thấm ướt hết chân tôi..
Saigon đêm nay Mưa rơi đầy lối / đầy ngõ …
Saigon đêm nay mưa rơi …vương sầu nhớ …/ ngập ướt hồn tôi…
Tôi nhớ đến một Người ……

…Mưa trên cao rơi xuống Đường …lầy lội
Mưa trên cao rớt xuống Đời …thấm ướt …
Mưa lao xao …mưa rì rào Mưa thấm ướt …cõi lòng Tôi …
…/ Mưa làm tê buốt / buốt giá …Cuộc đời tôi …( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan