Mưa Rơi (Ưng Lang)
Tác giả: Ưng Lang

Mưa rơi chiều nay vắng người
Bên thềm gió lơi
Mơ bóng ngàn khơi
Mưa rơi màn đêm xuống rồi
Mây sầu khắp nơi
Thương nhớ đầy vơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bâng khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng
Nhìn lá úa theo hoa tàn
Tiếc thay phút giây lìa tan
Ai đi như xóa bao lời thề.
Thuyền theo nước trôi không về
Thấu cùng lòng ai não nề
Riêng chốn phòng khuê

Mưa rơi đìu hiu dưới trời
êm dài vắng ai
Thương nhớ nào nguôi