Mưa Rơi Bên Đời (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Mưa ơi cứ rơi rơi . Để/ CHO đôi mắt tôi thêm Buồn / đượm buồn / sầu..
Mưa ơi ...mưa ơi ! cho Lòng tôi XÓT XA /thêm giá băng .../ thấm sâu ...
Mưa rơi mưa rơi . Để cuộc đời thanh vắng / thoát ..nhẹ trôi ...
Để tâm hồn ta bay bổng / XÓA NHÒA vơi hết Niềm đau ..thương / Nỗi thương đau ...
/ hết vết thương ...đau ..

Hạt mưa rơi bay trôi về nơi thanh / xa vắng
Hạt mưa rơi rơi... rơi về nơi chốn yêu thương / chôn nhau cắt rốn ...
Hạt mưa rơi rơi ....rơi bay ..bay về miền đất xa xôi / xăm ...
Để cuộc đời vơi hết / quên bao nỗi sầu / thương đau ...
Để Cuộc đởi ....thấm ...thoát .....qua... mau ...( Fine )

Mưa ơi ,cứ rơi rơi . Để/ CHO đôi mắt tôi thêm Buồn / đượm buồn / sầu..
Mưa ơi ...mưa ơi ! cho Lòng tôi XÓT XA / giá băng .../ thấm sâu ...
Mưa rơi mưa rơi .... Để cuộc đời ... thanh thoát ..nhẹ trôi ...
Để tâm hồn... ta vơi hế....t Niềm đau ..thương / Nỗi thương đau ..

Ns Hoàng Minh Dan