Lệ Đá Xanh (Phạm Quang Tuấn)
Tác giả: Phạm Quang Tuấn

tôi biết những người khóc lẻ loi
tôi biết
những người khóc lệ không rơi ngoài tim
em biết không
em biết không
lệ là những viên đá xanh
lệ là những viên đá xanh

đôi khi anh muốn tin
chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh
mà bên những vì sao lấp lánh
đôi mắt em
đôi mắt em
đến ngày cuối

anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào
những trái cây ngọt ngào
đôi môi em
đôi môi em
đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu

anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái

(lần 1)
trong tay em
trong tay em
trong tay em...
(repeat)

(lần 2)
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi
lệ là những viên đá xanh
lệ là những viên đá xanh