Làm Anh (Nguyễn Đình Khiêm)

Tác giả: Nguyễn Đình Khiêm


Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa
Với em gái bé, phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành
Khi em bé ngã, anh nâng dịu dàng.

Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn.
Mẹ cho quà bánh , chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn.

Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa
Với em gái bé, phải người lớn cơ.
Làm anh thật khó ,nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé, thì làm được thôi.

Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa
Với em gái bé, phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành
Khi em bé ngã, anh nâng dịu dàng.

Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn.
Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn.

Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa
Với em gái bé, phải người lớn cơ.
Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé, thì làm được thôi.