Đường Xưa Lẻ Bóng (Phạm Anh Cường)
Tác giả: Phạm Anh Cường

Cũng con đường đó năm xưa đôi mình biết nhau
Vẫn con đường đó đưa tim anh đi vào tiếng yêu.
Thấy vui vui nhiều. Nhớ nhung bao chiều
Sánh vai bên người yêu.

Tưởng đâu tình thắm như thân dây trầu quấn cau.
Ngỡ đâu đời sẽ nên câu thơ tình đắm say
Bỗng dưng một ngày. Vắng em đường dài
Ôm mộng sầu lẻ loi....

[ĐK:]
Muốn cứu giữ lấy một cuộc tình chóng phai
Nước mắt níu kéo nhưng lòng người đã thay
Thôi rồi cả đời yêu con tìm sầu héo đìu hiu
Ai cho tôi tình yêu rồi ai (lấy) đi tình yêu

Chớm lên đường cũ đôi chân không còn muốn qua
Bước trên đường xưa nghe đâu đây vọng tiếng ca
Lá rơi thu sầu Lỡ duyên tình đầu
Nên tím cả mộng mơ...