Chút Nắng Vàng Bay (Giáng Son)

Tác giả: Giáng Son


Chút nắng vàng bay
Chút gió mùa bay
Bàn tay ai vừa kết nụ
Nụ hoa nắng nụ hoa cười xinh.

Chút nắng vàng bay
Chiếc lá mùa bay
Vì sao rơi vào tay em
Tay em cành vắng tay em rất mềm.

Còn nguyên những dòng sông trôi
Giọt nắng bay hay giọt trong mắt em
Không còn ngân ngấn rơi trong vườn
Một bầu trời bay rất nhẹ.

Trong từng tia nắng trong từng mây trắng
Ngày nắng lên đôi bàn tay ấm thêm
Những dòng sông vẫn trôi trong lành
Em mơ những mùa hoa nhỏ
Từng nhành hoa mỏng manh.