Ảo Ảnh Sương Khói (Vũ Đức Sao Biển)
Tác giả: Vũ Đức Sao Biển

Nhìn chim bay qua ngàn sóng bao la ngỡ có em về
Tóc mây tha thướt đoá hoa thơm ngát nở trên môi hồng
Từ đôi mắt đó ngàn năm ta nhớ một trời yêu thương năm xưa về ca hát trái tim hồng khẽ reo
Từ đôi môi ấy ngàn năm ta thấy nụ tường vi xưa thơm trong mùa xuân ấm nắng lụa vàng chiều mơ
Em bay trên gió cánh nghiêng nghiêng chở suối mây về
Em bay trong gió biển long lanh ngàn ánh trăng thề
Chào em chim én chào mùa xuân đến
Năm năm giữa vùng sương khói, em bay mang mùa xuân tới khiền lòng ta nhớ người