Cuộc sống không giống cuộc đời(hợp âm)

Tác giả:


[Am][Em][G][Am]-[Am][Em][G][D]
[Am][Em][G][Am]-[Am][Em][G][D]

Lúc thơ [Am] dại cứ nghĩ [Em]
Được mẹ [Am] cha chăm lo không lo nghĩ [Em] suy cuộc đời
Hạ và [Am] xuân trôi qua thu đến đông [Em] dần tàn
[F] Cuộc sống cứ an [G] toàn

Lớn hơn [Am] thì thấm sự [Em] đời
Đặt chân [Am] ra nơi nơi đâu đâu cũng bao [Em] âu sầu
Cuộc đời [Am] đâu em như cuộc sống ta [Em] nghĩ ngợi
[F] Nghịch cảnh khắp trần [G] đời

Cuộc đời [C] có những lúc trải đầy những [G] trái ngang
[D] Ta đang trong nguy nan thế gian [Am] cho là hèn
[F] Ai cao sang xem trọng thôi [G] đâu biết đúng và [C] sai!!!! Oh [D] oh

Cuộc sống [C] có lúc khó lúc giàu lúc [G] ốm đau
[D] Đâu ai luôn cao sang cũng chẳng [Am] ai hoài nghèo
[F] Nhân gian kia luôn đổi thay [G] chớ có xem thường [D] nhau