Cũng vì chữ tiền (Về đâu mái tóc người thương chế) (Đời luôn vì tiền)(hợp âm)

Tác giả:


Viết lời: Hào Lê
Intro:
[Am][Em][Am]-[Am][F]-[Am][Dm]-[E7][Am]-[Dm][Am]

1. Ngày đó ngỡ rằng trên thế [Am] gian
Đời như [E7] là giấc mộng không [Am] tàn
Phù phiếm - danh [G] lợi không tính [F] toán
Giúp [Am] nhau khi lầm [Dm] than
Vượt [B7] qua gió sương nghiệt [E7] ngã

2. Giờ lớn khôn rồi mới hiểu [Am] ra
Đời luôn vì [E7] chữ tiền đây [Am]
Giọt máu chung [G] dòng như nước [F]
Những [Am] anh em - người [Dm] thân
Ngày [E7] ta tay trắng đâu [Am] nhìn

ĐK: Bên [Am] nhau khi tiền đang đầy [F] túi
Gác [A7] vàng với xe [Dm] hơi
Người [G] đang sống gian nan cực[Dm] thân
Chẳng [G] ai muốn ngó [C] nhìn
Niềm đau gặm [E7] nhấm chỉ riêng một [Am] mình

3. Vì bởi chữ tiền nên thế [Am] gian
Dù thân bằng [E7] mấy cũng phủ [Am] phàng
Tiền khiến con [G] người ta bất [F] chấp
Xóa [Am] đi những tình [Dm] thân
Lợi [E7] danh chỉ biết [Am] riêng mình