CHÚC THẦY MINH TUỆ, VẠN DẶM BÌNH AN { HỒNG TRẦN CÕI TẠM 2 }

Tác giả: LỜI: Danh Mã Phi Hùng


Chân trần tay cầm bát
Nguyện sẽ đi đến cuối đời
Học phật buông xả kiếp người
Không u mê , không tiền , không luyến ái
Buông luôn xác thân này
Nguyện điều lành cho thế gian

Buông muộn phiền cay đắng
Mở lòng cho nhau tiếng cười
Cuộc đời không gây oán hờn
Ta cho đi thấy lòng mình luôn hạnh phúc
Ta gieo mối duyên lành
Cho cuộc đời tươi sáng thêm

Thế gian ôi bao nhiêu phiền não
Chỉ vì lợi danh với kim tiền
Mới gây ra nghiệp lỗi lầm
Bao nỗi buồn ta mang
Tránh sao luật nhân quả trong đời

Chúc Thầy luôn may mắn
Đường đời chông gai còn dài
Vượt ngàn phong ba bão bùng
Thương cho thân nhỏ gầy gò như sắt thép
Con luôn chúc cho thầy đắc đạo giúp chúng sinh

(bài hát viết về Thầy Thích Minh Tuệ)