Bụi trong mắt em(hợp âm)

Tác giả:


[Am] Có những lúc khi chiều về sương [Em] rơi
Em trông ra phía nơi chân [F] trời
Chợt giọt nước mắt rơi [C] rơi
Nước mắt dấu thấm ước mi vì [G] đâu.
Ồ, chỉ là bụi trong mắt [Am] em

[Am] Có những lúc khi ngày buồn nắng [Em] cháy
Em mong ai bước qua nơi [F] này
Chợt buồn mắt sao cay [C] cay
Nước mắt dấu thấm ước mi vì [G] ai
Ồ, chỉ là bụi trong mắt [Am] thôi

[F] Bụi nào vụt [G] rơi hoen đôi mắt [Em] em
[F] Bụi nào làm [G] cay nhanh đôi mắt [Em] em

[Dm] Những tháng năm [G] nào còn mang bóng [C] ai đến cho tôi [F] buồn.
[Dm] Khắc sâu môi [G] hôn tiếng yêu lần [C] đầu
[Dm] Chớp mắt quá [G] nhanh lời yêu mỏng [C] manh biết sao mà [F] đành
[Dm] Cứ cố nguôi [G] ngoai những đêm mộng [C] dài

[F] Bụi trong mắt [C] em, [F] bụi trong mắt [C] em
[F] Bụi trong mắt [C] em, [F] bụi trong mắt [C] em