Anh chàng dễ ghét(hợp âm)

Tác giả:


1. [C] Người gì đâu trông mà dễ ghét
[G] Người ta đi sao [C] cứ liếc hoài
[F] Nhìn làm chi cho người [Dm] ta mắc cỡ
[G] Mặt ửng hồng cúi xuống làm ngơ.

2. [C] Người gì đâu sao mà kỳ thế
[G] Người ta đi sao mà [C] cứ theo hoài
[F] Theo người ta mà sao [Dm] mình ngượng nghịu
[G] Trông dại khờ luống [C] cuống ngu ngơ.

ĐK:
[F] Ghét quá đi thôi đừng [Dm] nhìn như thế
[G] Để người ta về lòng [C] thấy bâng khuâng
[Em] Đôi lúc buồn thẫn thờ [Dm] đi ra ngõ
[G] Nhìn con đường coi ai [C] đó có không?

[F] Hãy nói đi đừng ngập [Dm] ngừng như thế
[G] Ngỏ lời đi cho lòng [C] bớt vu vơ
[Em] Sao mắc cỡ để lòng [Dm] ai xao động
[G] Để khi buồn ai ray rứt nhớ mong [C] hoài.