Xót Xa Trong Chiều
Tác giả: Chưa Biết

Mình chia tay nhé anh về đi,
tình ta nay đã hết thật rồi