Tình Yêu Mùa Hẹn
Tác giả: Chưa Biết

Em bước đi trên đường màu xanh tươi mát xóm quê
Xa phía xa đôi cò bày về đang đậu cành tre