Nếu Đời Không Bình Yên
Tác giả: Chưa Biết

Nói đi người một lần sau cuối hảy Nói đi người, Dù lời gian dối