Xuân Tết An Vui. (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Tết tết tết ...Xuân về vui / đón tết...
Xuân xuân xuân ...Ngập tràn yêu thương / niềm vui / tiếng cười ...
Ta vui ca trên khắp nẻo đường ...
Ta hát mừng ...Mừng xuân mừng Tết ...thảnh thơi ...

Ta đón mừng Xuân Tết .tươi vui

{ĐK }: Xuân Ơi !xuân đến mọi nhà / mọi người / mọi miền
Xuân ơi ! đời bỗng thiết tha ... ...
Xuân ơi ..xuân tràn trẻ / tràn đầy sức sống / nhựa sống
Xuan oi !Tet ve Xuan Tet ben nhau .../ tuoi vui

Tết tết tết Xuân về đón tết
Xuân xuân xuân ta thăm viếng họ hàng
Một năm đã qua ta đón chào năm mới
một năm an bình một năm mới / tới an vui..

Xuân Ơi !xuân đến mọi nhà / mọi người / mọi miền
Xuân ơi ! đời bỗng thiết tha ...
Xuân ngập tràn nhựa sống ..
Xuân xuân ơi !Tết về xuân tết bên nhau / tươi vui .

Xuân Ơi !xuân đến mọi nhà / mọi người / mọi miền
Xuân ơi giàu nghèo sẻ chia
Xuân xin chúc mọi người / mọi miền / / mỗi người
Một năm mới bình yên ...

Một năm mới an lành và bình yên .( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 02/2018
Xuân MẬU TUẤT