Vầng Dương Và Ánh Nguyệt (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Chúa là Mặt Trời ....Mẹ là Vầng Trăng ...
Còn Chúng ta / con chỉ là Cọng cỏ ...Cát bụi ...Hạt bụi ...
Bởi vì , giữa Đất Trời Ngài điều khiển tất cả Chúng ta .../ yêu mến tất cả Sinh linh
.....giữa đất Trời bao la ...Chúa điều khiển tất cả Chúng ta....

Vì Chúa đã hy sinh .cứu sinh ..Vì Ngài đã quên Mình.../ hóa thân ...bỏ mình ..
Cho Chúng ta vui / yên sống những Ngày Tháng ấm êm ...

Vì chúa đã Thương ban .Ơn ..Vì Chúa Ngài thật ...rất Rõ ràng .../ Thật Công bằng ...
Cuộc đời và Cuộc sống này mỗi con Người ....đều được Thiên Chúa Ủi ...an ...
........Này Chỉ cần mỗi ngày mỗi Người biết vun đắp những điều tốt cho nhau ...

Chúa là Mặt Trời ...Mẹ là vầng Trăng ...Còn chúng con chỉ là Cát bụi ...
Chúa là Bình Minh Mẹ là ánh nguyệt soi sáng cho chúng con khi thức ngủ và bước đi ..
Chúa là Tình yêu ...Mẹ là duyên nợ ...Còn Chúng ta chúng con là những Người bạn ...

Vì Cuộc đời Người sẽ chóng qua ..
Vì đời người ...chỉ là cõi tạm ...
Sao con người lại ganh ghét từ chối điều Chúa ban ...

vÌ Cuộc sống đầy thử thách và cuộc đời nhiều bất ngờ ....
Nên con người phải chung sống và sen sẻ ...cho nhau ...
Vì Cuộc sống nhiều thử thách và đời Người đầy bất ngờ
Nên con người phải sống yêu thương và san sẻ cho nhau .../ gắn kết ...bên nhau ...với nhau ..( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan
06/2018