Vẫn Còn Có Em Bên Đời (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

...Vẫn có em bên đời .nên /...Đôi ta còn có nhau...
Ta chia sẻ kỷ niệm ngọt ngào/ bùi / dạt dào...
Những vui buồn đắng cay ...
Đời còn/ có em nên ta cần có nhau ..
Đôi khi ta giận hờn ...Đôi khi ta buồn phiền / ta chỉ làm buồn phiền cho nhau ...
Nhưng cuộc đời ta ....cũng cần có nhau ...
Đời có bao nhiêu nên/ ta không nên/ lăng xăng tính toán / oán hận làm gì...
Đời có bao lâu ta cũng chẳng cần / màng ai đúng ai sai .../
Đời có phũ phàng... hai ta vững vàng bước tới ...
Đời có buông lời / buông trôi / buông lơi ...
Xin / nhưng Ta vẫn đứng vững / mãi yêu đời đấy thôi ..
..KẾT : Đời có bao nhiêu thì ta vẫn mãi yêu đời ...mãi thôi ...
( Fine)
VẪN CÒN CÓ EM BÊN ĐỜI
Ns Hoàng Minh Dan / Minh Đan ...
bùi ngùi