Tuyết Nga (Nhạc Ngoại (Nga))
Tác giả: Nhạc Ngoại (Nga)

Nhớ sao là chùm bông tuyết tháng giêng
Trái tim gìn giữ bao ngày
Nhớ sao là nhớ chim tước hót ru
Dường như thanh lương lung linh đắm say
Sẽ không phôi pha là bóng hình người
Giấc mơ theo tôi đi suốt cuộc đời

ĐK:

Nước Nga thân yêu ơi
Dẫu xa muôn phương trời khắc sâu trong tôi mùa đông
Nước Nga thân yêu ơi !
Tháng năm tuy xa người
Trái tim mang theo hình bóng tuyệt vời
Trái tim mang theo hình bóng tuyệt vời