Trên Con Đường Về Quê (Nguyễn Khắc Xuyên)
Tác giả: Nguyễn Khắc Xuyên

Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ
Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai?
Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ
Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai?

1. Trời đêm vắng sao, sương về
Đường xa thăm thẳm khuất bóng quê
Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó
Có ai bạn hiền cùng đi khỏi lo
Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng
Vực sâu đang gầm dưới lá rung
Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn
Đoái thương con cùng, Mẹ Ðấng Chí Tôn.

2. Mẹ Ma-ri-a nhân từ
Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm
Bên tai con âu yếm bóng Mẹ khuya sớm
Chúng con lo gì sầu thương vẫn vương
Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng
Mẹ thương đến hồn rất đáng thương
Con đây là giá máu con Mẹ yêu dấu
Vững tin ở Mẹ thương đến con cùng.