Tình Yêu Không Thể Đến Với Hai Người (Sỹ Luân)
Tác giả: Sỹ Luân

Đặt niềm tin vào ai khó lắm em ơi.
Vì khi yêu người ta luôn mong sẽ thấy.
Được thấy người kia yêu ta thật lòng.
Bằng cả trái tim yêu thương chân thành.
Và trong tim của nhau chỉ có hai ta mà thôi....
Nhưng giờ đây tại sao đau xót xa thay.
Người em yêu giờ đây không còn là anh nữa.
Tình mới đã khiến em vui hơn nhiều.
Với anh em đã quên đi tháng năm.
Mà từ lâu dành trao cho em không hề hối tiếc....
Tình yêu em hỡi, không thể với anh như một trò chơi.
Mà em mang đến, cho anh còn thêm bao nhiêu xót xa.
Thật tâm anh vẫn mong sẽ mãi yêu em như ngày xưa.
Xin em hãy nhớ tình yêu không thể đến với hai người....

Đặt niềm tin vào ai khó lắm em ơi.
Vì khi yêu người ta luôn mong sẽ thấy.
Được thấy người kia yêu ta thật lòng.
Bằng cả trái tim yêu thương chân thành.
Và trong tim của nhau chỉ có hai ta mà thôi....
Nhưng giờ đây tại sao đau xót xa thay.
Người em yêu giờ đây không còn là anh nữa.
Tình mới đã khiến em vui hơn nhiều.
Với anh em đã quên đi tháng năm.
Mà từ lâu dành trao cho em không hề hối tiếc....
Tình yêu em hỡi, không thể với anh như một trò chơi.
Mà em mang đến, cho anh còn thêm bao nhiêu xót xa.
Thật tâm anh vẫn mong sẽ mãi yêu em như ngày xưa.
Xin em hãy nhớ tình yêu không thể đến với hai người....
Tình yêu em hỡi, không thể với anh như một trò chơi.
Mà em mang đến, cho anh còn thêm bao nhiêu xót xa.
Thật tâm anh vẫn mong sẽ mãi yêu em như ngày xưa.
Xin em hãy nhớ tình yêu không thể đến với hai người....
Xin em hãy nhớ tình yêu không thể đến với... hai người....