Tiếng Lòng Đã Xa (Nhạc Ngoại [Lời Việt: Khúc Lan])
Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt

Yêu thương ơi xin đừng phai
Cho con tim thêm buồn mãi
Trời mưa suốt từng giọt buồn
Mắt môi đã hao mòn