Tiếng Hát Nửa Đêm (Y Vũ)
Tác giả: Y Vũ

Về . . . thành đô yêu dấu
Bước chân vào . . . tìm hình dáng yêu
Bao . . . tháng ngày qua
Vì sống xa nhà . . . thường thiếu mộng mơ

2.

Ngồi . . . lặng nghe em hát
Những u hoài . . . chìm trong đáy ly
Thôi . . . uống cạn đi
Vì đã lâu rồi . . . đến nay mới về

Điệp khúc

Yêu . . . em như một cánh hoa
Mênh mang đời sương gió
Ngậm ngùi anh thầm nói
Em . . . em ơi hình bóng em
Anh mang hồn anh mãi
Cớ sao em không cười ?

3.

Nụ . . . cười em không tiếc
Chỉ trao người . . . một người biết thôi
Khi tiếng đàn ca
Thành tiếng ru hờ . . . mình xây giấc mơ