Thành Phố Của Chúng Ta (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

THÀNH PHỐ CỦA CHÚNG TA
Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________________________________________________
...Thành Phố chào mừng ..đón chào Mùa xuân...
Mùa Xuân đang đến từng nhà ...thật gần ...
Thành Phố tràn ngập ngàn hoa ....
Mùa Xuân cho mỗi Người ...

Thành Phố cho em Cuộc đời ...
Thành Phố mời gọi Chúng ta ....
Hãy cho nhau ..cho đi ...Nụ Cười ...
Hãy san sẻ ...Ước mơ ....
Hãy cùng nhau xây dựng ..kết đoàn ...
Làm niềm Tin và sức mạnh ....cho mùa xuân luôn mãi nở hoa ...Thắm tươi ..
trên Thành Phố của Chúng ta ....Mùa xuân thắm tươi ...

Thành phố cho em..ta mùa xuân ...Cuộc đời ...
Mùa xuân trên ..cho mỗi cuộc đời ...đang đến với cuộc đời ...
Thành Phố rợp ngàn cánh Hoa ...
Mùa xuân cho mỗi Người ...( Thành Phố ...) thêm tươi vui ...( Thành Phố )

Làm nhịp cầu kết nối đưa thành phố ...vươn cao ...Bay cao ....( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 03/08/2018