Sao Em Vội Lấy Chồng (Tân Cổ) (Tân Cổ Giao Duyên)
Tác giả: Tân Cổ Giao Duyên

Lời ru buồn nghe mênh mang. Mênh mang sau lũy tre làng. Khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Con đê mòn lối cỏ về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì. Ðể..