Sân Ga Chỉ Có Một Người 1 (Viễn Châu (tân cổ))
Tác giả: Viễn Châu (tân cổ)

dem xương tren san ga, sương cươi thu lanh lung, hoi coi tau xe tan man dem