Phút Cuối Ta Chia Tay (Phúc Khánh Cường)
Tác giả: Phúc Khánh Cường

Đành xa thật sao giờ phút chia tay biệt ly ,
gạt nước mắt đắng môi ta lìa đôi
Đừng trách tình lỡ duyên kiếp đôi ta kg thành
Vì đâu ta xa nhau ? Vì đâu ? Trái tìm lầm lỡ .
Lần cuối nhìn nhau lệ ướt hoen đôi mi rồi ,
còn đâu nữa ái ân xưa dần xa
Màn đêm tịt liêu từng bước chân đi quạnh hiu tình đơn côi ,
chỉ riêng tôi buồn lẽ loi .
Anh ơi ta xa nhau từ đây đôi ta hai nơi ,
tình yêu kia tháng năm vùi lắp ,
chỉ có thế mới biết tình thiết tha không như mong chờ
Tình gian dối , đừng khóc than làm chi người hỡi .
Anh ơi ta xa nhau từ đây đôi ta hai nơi ,
giờ anh đang đắm say tình mới ,
riêng em mang cô đơn lòng đớn đau khi anh bên người
Tình gian dối , đừng khóc than làm chi người hỡi .
Ha... Ha... Ha...
Hu... Hu... Hu...