Nụ Cười Và Nước Mắt (D0r3m0n)
Tác giả: D0r3m0n

Radio TDM 3508
11-26
Xin chúc các bạn gần xa, xa gần, gần gần và xa xa.