Nhớ Nhau Mãi Thôi (Nhạc Ngoại)
Tác giả: Nhạc Ngoại

Nhớ hôm nao ta còn bên nhau
Từng hơi ấm tay bên nhau đi giữa trời đông
Em và anh trải qua bao lần giông tố
Cứ sao bây giờ mình cách xa

Giấc mơ xưa bây giờ xa sôi
Tình yêu ngày đó em ơi duyên nay lỡ làng thôi
Cho dù ta có yêu nhau như bên mãi giấc mơ không thành cũng đành
Thà rằng đừng yêu nhau thà rằng đừng có nhau

Giờ thì đây chia phôi ngày mai mình như là kẻ xa lạ nhau thôi
Rồi mai sau bước trên những con đường
Mình có nhớ nhau không mỗi khi đông về

Đường nào thương đôi ta
Đường nào buồn cách xa
Đường buồn dành cho anh
Đường em về trong hạnh phúc đang dành cho em
Dù hai ta cách xa vẫn âm thầm
Rồi sẽ nhớ nhau thôi mỗi khi đông về

Mới hôm qua vẫn đứng bên nhau
Bàn tay còn ấm hơi nhau đi trong giữa trời đông
Anh và em trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng
Cớ sao bây giờ đành mất nhau