Người Vẫn Quanh Đây (Nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Lâm Thùy Giang)
Tác giả: Nhạc Phạm Anh Dũng, thơ Lâm Thùy Giang

Làm sao biết được tình cuối chân mây
Người đi hay đến vẫn mơ tình say
Làm sao biết được tình vương trong nắng
Lung linh trên ngàn một bóng hình ai.

Làm sao biết được trời ấy khôn khuây
Chợt mưa chợt nắng giấc mơ hao gầy
Trong gió đông sang nghe lòng hè đến
Làm sao biết được người về quanh đây.

Làm sao, biết làm sao trên lối đợi chờ được thấy ai về như một thoáng mơ
Làm sao, biết bờ môi từ lần buông lời hát biết là gọi vào mơ xa.

Làm sao biết được trời cũ bâng khuâng
Bao nhiêu mơ ước góp nhặt chưa đầy
Tìm trên phố xưa dư âm ngày ấy
Làm sao biết được người vẫn quanh đây